Archive for Kwiecień, 2016

WYCIECZKA DO KARPACZA

W dniach 25 – 27.04.2016r. klasy IIa i IIc uczestniczyły w wycieczce do Karpacza. Podczas wyjazdu dzieci zwiedziły miasteczko WESTERN CITY oraz zabytkową świątynię Wang. Spacerowały okolicznymi szlakami, podziwiały górskie widoki, brały udział w grach i zabawach integracyjnych. Wycieczkę zakończyły przygodą w CYRKLANDZIE, gdzie poznawały tajniki sztuki cyrkowej. 

WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK

9 maja w naszym regionie rusza Wielka Zbiórka Książek – wspólna inicjatywa Wolontariatu KGHM i wrocławskiej fundacji Zaczytani.org. Samorząd Uczniowski w naszej szkole również dołączył do tego przedsięwzięcia. Książki można pozostawiać w specjalnie oznakowanych kartonach, które będą wystawione przy dyżurce. Zbiórka potrwa od 9 maja do końca miesiąca. Prosimy o przynoszenie książek nowych lub z własnej biblioteki, które są w dobrym stanie. Dzięki takiej zbiórce powstaną biblioteki w dolnośląskich szpitalach na oddziałach dziecięcych.  

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.                   

  Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

 Jan Paweł II

Dziękujemy za wsparcie

Samorząd Uczniowski

KONKURS PLASTYCZNY

dsfłu Szkolne koło TPD działające przy Szkole Podstawowej w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej

 

ogłasza konkurs plastyczny

Ja i moja rodzina”

 

Cele konkursu:

 • Promowanie więzi rodzinnych.
 • Wskazywanie na znaczenie rodziny w życiu człowieka.
 • Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.
 • Rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej.

 

Termin nadsyłania prac: do 10 maja  2016 r.

Zasady uczestnictwa:

 1. Do konkursu zapraszamy dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I- III i klas IV – VI szkoły podstawowej.

Prace zbiorowe nie będą oceniane.

 1. Prace plastyczne należy wykonać w formacie  A 4 lub   A3 w dowolnej technice płaskiej.
 2. Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI

Metryczkę oraz zgodę należy odciąć i nakleić na odwrocie pracy nadesłanej na konkurs „ Ja i moja rodzina”

 

METRYCZKA PRACY

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

 

 

 

 

 

KLASA, NAZWA, ADRES i TELEFON SZKOŁ  

 

 

ZGODA

(wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni)

Wyrażamy zgodę na:

1. Udział naszego dziecka w konkursie plastycznym „Ja i moja rodzina” ogłoszonym przez Szkolne koło TPD działające przy Szkole Podstawowej w Krzywej.

 

2. Wykorzystanie wizerunku i pracy dziecka w celach przeprowadzenia i promocji konkursu

 

 

Data, czytelny podpis :

 

 

…………………………

 

 

 1. Prace należy dostarczyć do pedagoga do 10 maja 2016. Zostaną przesłane do organizatora.
 2. Prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania jako materiału wystawowego.
 3. Z każdej kategorii wiekowej można nadesłać max. 5 prac.
 4. Wysłanie prac jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników w celach przeprowadzenia i promocji konkursu.

Ocena:

 1. Laureaci najlepszych prac wybrani przez komisję konkursową zostaną nagrodzeni w następujących grupach wiekowych:

                         Pierwsza grupa  – dzieci w wieku  3 – 6 lat

                         Druga grupa  – uczniowie klas  I – III

                        Trzecia grupa – uczniowie klas  IV – VI   

 1. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani o wynikach mailem lub telefonicznie
 2. Na zwycięzców czekają nagrody oraz możliwość eksponowania swoich prac w Szkole Podstawowej w Krzywej.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 5 czerwca br. w czasie pikniku rodzinnego.

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.

Z poważaniem

Organizatorzy

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V

W dniu 11 kwietnia 2016 drużyna uczniów klasy V c  wzięła udział w konkursie językowym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 9 w Lubinie, zdobywając IV miejsce. Uczniowie zmagali się z trudnymi zadaniami gramatyczno-leksykalnymi oraz wiedzą dotyczącą krajów anglojęzycznych. W konkursie wzięło udział 6 drużyn lubińskich szkół podstawowych.

IV  miejsce zajęła drużyna w składzie:

Julia Augustyniak

Dawid Kogut

Sebastian Ziółkowski

Gratulujemy, życząc kolejnych sukcesów!!!

Nauczyciel przygotowujący drużynę:  p.  Małgorzata Mierzejewska.

„MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Celem konkursu jest popularyzacja piękna regionu, najciekawszych zakątków przyrody, pejzaży, atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zabytków i obiektów naszej miejscowości lub związanych z nią wydarzeń historycznych.

Forma prac: pojedyncze zdjęcia, plansze ze zdjęciami makieta ,wydzieranka, ceramika, rzeźba, akwarela rysunek itp. Należy je opisać – imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz podać nazwę przedstawionej miejscowości, zakątka, zabytku, obiektu itp. DRUKOWANYMI LITERAMI

Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 5-9, 10-13, 14-16 i powyżej 16 lat.
W każdej kategorii wiekowej będą przyznawane nagrody główne i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Termin dostarczania prac do pedagoga szkolnego upływa 18 maja 2016

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród otwarcie wystawy nastąpi 1 czerwca 2016 z okazji Dnia Dziecka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. Laureaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.

Organizatorzy nie oddają prac nagrodzonych.

W szkole Podstawowej nr 12 w Lubinie 14 marca 2016 roku zorganizowany został Dzień Otwarty Szkoły. W progach naszej placówki powitaliśmy wszystkich przyszłych pierwszoklasistów. Szkoła była otwarta dla rodziców oraz przyszłych uczniów chcących zapoznać się z bogatą ofertą kształcenia i bazą dydaktyczną naszej szkoły. Z tej okazji uczniowie klasy 3 a pod kierownictwem Pani mgr Eweliny Borowiak przygotowali piękny występ artystyczny. Przyszli uczniowie byli pod wrażeniem umiejętności starszych kolegów. Serdecznie dziękujemy za udział w tym wydarzeniu wszystkim przyszłym pierwszoklasistom oraz ich rodzicom.fdsdu

LUKROWANE PIERNIKI W KLASIE IID

Słodkie warsztaty odbyły się w klasie IId, podczas których dzieci ozdabiały piernikowe serca. Wykorzystując różnokolorowe lukry, słodkie kwiatuszki i inne smaczne ozdoby, dzieci wykonały prezenty dla swoich gości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dziękujemy pani Małgorzacie Wójcik i pani Joannie Grabowskiej za przeprowadzenie niezapomnianych zajęć.

WIELKANOCNE WARSZTATY PLASTYCZNE W KLASIE IID

W okresie przedświątecznym uczniowie klasy IId wzięli udział w warsztatach plastycznych przygotowanych przez panią Małgorzatę Wójcik i panią Joannę Grabowską. Dzieci zrobiły wielkanocne baranki z masy solnej. Wszystkie wykonane przez uczniów prace zostały przekazane na wielkanocny kiermasz świąteczny zorganizowany w naszej szkole. Podczas kolejnych warsztatów dzieci zrobiły drewniane zajączki wielkanocne, które przystroiły ich domy podczas świąt. Dziękujemy pani Małgorzacie Wójcik i pani Joannie Grabowskiej za przygotowanie ciekawych zajęć.

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr12
im. Czesława Niemena
w Lubinie

Dyrektor
Wiesław Bartoszewicz

Wicedyrektor
Katarzyna Markowska

Wicedyrektor
Magdalena Romaniec

Adres:
ul. Szpakowa 2
59-300 Lubin
Tel/ fax 767467010, 767249570
mail: sekretariat@sp12lubin.edu.pl

Sekretariat tel./fax 767467010
poniedziałek 7:00-15:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 – 15.00

Pielęgniarka
tel. 767467019

poniedziałek- piątek 9:00-13:00

Intendent
tel. 767467011

Kierownik gospodarczy
tel. 767467017

Pedagog
tel. 767467014
tel. 767467015