W dniu 16 października w naszej szkole gościła funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, pani Sylwia Serafin. Z policjantką spotkali się uczniowie klas III – IV oraz V – VI. Prezentowana tematyka, odpowiednia do wieku, a więc „Zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu” oraz „Niebezpieczeństwo eksperymentowania
z dopalaczami i innymi środkami psychoaktywnymi”, spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych. Dzieci brały aktywny udział w prelekcji, zadawały pytania. Nawet  po jej zakończeniu podchodziły do funkcjonariuszki, dzieliły się zasłyszanymi wiadomościami.

Oprócz wspomnianych spotkań z policjantką, uczniowie klas starszych brali udział
w warsztatach poświęconych cyberprzemocy, które poprowadziła przedstawicielka Sekcji Profilaktyki Uzależnień, pani Małgorzata Woźniak.

Problem cyberprzemocy i eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi jest dziś powszechny. Dowiadujemy się o nim z mediów, słyszymy od znajomych… I choć wydaje się, nie dotyczy naszych uczniów, stawiamy na szeroko rozumianą profilaktykę. Od lat prowadzimy zajęcia, włączamy się w różnego rodzaju miejskie i ogólnopolskie akcje profilaktyczne, korzystamy z doświadczenia przedstawicieli Policji, terapeutów uzależnień
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tą drogą pragniemy dotrzeć do naszych dzieci i zapobiec niebezpieczeństwu, na jakie mogą w przyszłości zostać narażone.