Archive for Kwiecień, 2014

ROK 2014 – ROKIEM OSKARA KOLBERGA

6 grudnia 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga, Jana Karskiego oraz św. Jana z Dukli.

Warto wiedzieć kim oni byli, czym się zasłużyli,  że przez cały rok w szkołach  i w mediach  mówi się o nich.

Poznajcie życiorys   jednego z nich – Oskara Kolberga, bo w 2014 roku przypada jubileusz 200-lecia jego urodzin.

Oskar Kolberg  – kompozytor, folklorysta, etnograf,  urodzony 22 lutego 1814 roku w miejscowości Przysucha w powiecie opoczyńskim, pochodził z rodziny cudzoziemskiej. Jego ojciec Juliusz – inżynier, geodeta, przybył w 1798 do Polski z Prus, a matka pochodziła z rodziny francuskiej.

Lata młodzieńcze i okres nauki spędził w Warszawie. W latach 1823-1830 uczył się w Liceum Warszawskim i  pobierał lekcje gry na fortepianie i kompozycji. Szczególny wpływ na zainteresowania muzyczne Oskara Kolberga, wywarła młodzieńcza znajomość z Fryderykiem Chopinem.

Zamknięcie Liceum Warszawskiego po upadku powstania listopadowego, przerwało edukację szkolną Oskara Kolberga. W 1830 roku przyjął posadę księgowego w banku i kontynuował studia muzyczne. Lata 1835-1836 spędził w Berlinie, gdzie uczęszczał do Akademii Handlowej i równocześnie studiował kompozycję i teorię muzyki, by pod koniec lat 30. zaczął przejawiać zainteresowanie folklorem, z którym związał się na całe życie.

Oskar Kolberg zgromadził gigantyczne archiwum dokumentujące aspekty szeroko rozumianej kultury tradycyjnej, w tym zapisy muzyki. Pozostawił 33 tomy wydanej za życia dokumentacji folkloru Rzeczpospolitej Obojga Narodów, drugie tyle pozostawiając w tzw. „Tekach kolbergowskich”. Całe swoje życie poświęcił kompletowaniu wiedzy na temat wsi polskiej i jej obyczajów . Zebrał mnóstwo pieśni i przyśpiewek, przysłów i powiedzonek, a  wśród nich ,,Wlazł kotek na płotek’’. Zmarł 3 czerwca 1890 roku w Krakowie.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski, ogłosił także specjalny program „Kolberg 2014 – Promesa”, który ma za zadanie przygotować na cały rok jak największą liczbę przedsięwzięć artystycznych, naukowych, edukacyjnych, związanych z postacią i twórczością Oskara Kolberga oraz kulturą i sztuką tradycyjną.

Na podst. materiałów z Internetu oprac. mgr Marta Piech – nauczyciel bibliotekarz.

AKCJA WIELKANOCNA „ZAJĄCZEK”!

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

Jak co roku, zwracamy się z prośbą, w imieniu podopiecznych Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, o wsparcie świąteczne. Do wtorku
15 kwietnia będziemy czekać na Wasze dary serca. Mogą nimi być słodycze, nowe zabawki, książki dla dzieci i młodzieży oraz przybory szkolne.

Artykuły przekażemy w dniu 16 kwietnia tym, którzy bez Waszego zrozumienia i ofiarności nie mieliby szansy na otrzymanie wielkanocnego prezentu.

Za okazane serce, z góry serdecznie dziękujemy.

Zarząd Szkolnego Koła TPD

SUKCES WOKALISTEK W KONKURSIE „SING STAR”

W dniu 28 marca w Szkole Podstawowej Nr 14 w Lubinie odbył się IV Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej „SING STAR”.

Uczennice naszej szkoły odniosły sukces!!!

 

  • Alaina Eager (z klasy VI b) zajęła II miejsce

 

  • Duet- Aleksandra Smużniak i Aleksandra Bielaś

(z klasy V b) zajęły II miejsce

 

Wokalistki zaprezentowały piosenki w języku angielskim:

„Hero” Mariah Carey oraz „Count on me” Bruno Marsa.

Laureatkom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów wokalnych.

 

Uczennice zostały przygotowane

przez nauczycieli języka angielskiego:

Panie: Paulinę Kasprzyszak oraz Małgorzatę Mierzejewską

ZASADY REKRUTACJI

Rodziców zapisujących dziecko do Naszej Szkoły, zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji:

{filelink=124}

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr12
im. Czesława Niemena
w Lubinie

Dyrektor
Wiesław Bartoszewicz

Wicedyrektor
Katarzyna Markowska

Wicedyrektor
Magdalena Romaniec

Adres:
ul. Szpakowa 2
59-300 Lubin
Tel/ fax 767467010, 767249570
mail: sekretariat@sp12lubin.edu.pl

Sekretariat tel./fax 767467010
poniedziałek 7:00-15:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 – 15.00

Pielęgniarka
tel. 767467019

poniedziałek- piątek 9:00-13:00

Intendent
tel. 767467011

Kierownik gospodarczy
tel. 767467017

Pedagog
tel. 767467014
tel. 767467015