Archive for Sierpień, 2013

Koło  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

przy Szkole Podstawowej nr 12 prosi o wsparcie!

 

Szanowni Rodzice!

Wraz ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, zmagają się Państwo z zakupem  podręczników i przyborów szkolnych. Jak wiemy, koszty szkolnego wyposażenia są w obecnych czasach bardzo wysokie i przekraczają możliwości finansowe wielu rodzin. Każdego roku z różnych źródeł czerpiemy pomoc dla potrzebujących uczniów – podopiecznych naszego Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Prośby o wsparcie kierujemy do księgarń i prywatnych sponsorów. Niejednokrotnie sami dokonujemy dla naszych uczniów zakupu niezbędnych zeszytów, długopisów, kredek, farb, czy  nawet podręczników.

Tym razem postanowiliśmy zwrócić się także do Państwa, drodzy Rodzice. Zwłaszcza, że w naszym górniczym regionie, wiele rodzin otrzymuje dodatkowe środki na tzw. „wyprawkę szkolną”. Ośmielamy się zatem prosić o wsparcie w postaci wszelkich potrzebnych przyborów szkolnych. Złożyć je będzie można w dniach od 02.09. do 13.09.2013r. przy dyżurce szkolnej.

Za ofiarowaną pomoc i wielkie serce, z góry serdecznie dziękujemy.

Przewodnicząca Koła TPD przy SP 12 Olga Stępień

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr12
im. Czesława Niemena
w Lubinie

Dyrektor
Wiesław Bartoszewicz

Wicedyrektor
Katarzyna Markowska

Wicedyrektor
Magdalena Romaniec

Adres:
ul. Szpakowa 2
59-300 Lubin
Tel/ fax 767467010, 767249570
mail: sekretariat@sp12lubin.edu.pl

Sekretariat tel./fax 767467010
poniedziałek 7:00-15:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 – 15.00

Pielęgniarka
tel. 767467019

poniedziałek- piątek 9:00-13:00

Intendent
tel. 767467011

Kierownik gospodarczy
tel. 767467017

Pedagog
tel. 767467014
tel. 767467015