Archive for Marzec, 2013

ZAPISY UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Zapisy uczniów do klas pierwszych w naszej szkole odbywają się
od dnia15 lutego do dnia 31 marca w godzinach od 8.00 do15.00.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 76 724 95 70
Materiały do pobrania w zakładce „Dla Rodziców”

DOBRA ZABAWA Z MATEMATYKĄ?

Matematyka jeden z najtrudniejszych przedmiotów szkolnych, budzący lekki ucisk w „dołku”, może być powodem dobrej zabawy? Tak! I to jeszcze jakiej zabawy. W dniu 23 marca 2013 roku w Gimnazjum Nr 1w Lubinie odbył się Międzyszkolny konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „ZABAWA Z MATEMATYKĄ”. Uczniowie: Katarzyna Belczyk, Marlena Białas (obie uczennice z klasy VI b) oraz Michał Stępkowski (z klasy VI a), reprezentowali naszą szkołę w konkursie matematycznym. Dopingowali ich: Martyna Białas, Katarzyna Sobol i Bartosz Michalski (z klasy z VI b). Może sukces organizatorów leżał w wyjątkowym doborze zadań ( zadania na rozgrzewkę, „bieg na azymut”, orgiami, wycinanie mozaiki) a może w cudownej atmosferze zabawy matematyką. Plakaty, stroje, okrzyki i hasła przygotowane przez uczniów okazały się bardzo pomysłowe. Nasi kibice musieli wykazać się nie tylko walecznością w dopingowaniu, ale sami musieli rozwiązać zadanie geometryczne w wyniku czego zdobyli III m. Reprezentacja świetnie rozwiązywała zadania matematyczne, jednak słabiej poradzili sobie w biegu na azymut i składaniu orgiami, plasując się na VI miejscu. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz przekonali się , że KRÓLOWA NAUK może uczyć i bawić. Opiekunem grupy była pani Bożena Antkowiak

WYSTAWA KONKURSOWYCH MAKIET!

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia makiet znanych europejskich budowli. Wspaniałe prace są twórczością uczniów klas 4-6 naszej szkoły: Mikołaj Sęk (Vb), Jakub Kałuża (Vb), Alicja Plichta (IVb), Martyna Wan (IVb), Bartosz Michalski (VIb), Aleksandra Smużniak (IVb), Aleksandra Dawidowicz (VIb), Malwina Sieniewicz (Vb), Ariadna Hyrczyk (VIc), Julia Zielińska (IVb). Podziwiać możemy np. dwie wieże Eiffla wykonane odmiennymi technikami czy też lubiński zabytkowy kościółek. Jak widać rozpiętość geograficzna prezentowanych budowli jest szeroka. Jest to już druga edycja „makietowego” konkursu, który zostanie rozstrzygnięty w połowie kwietnia. Prace wystawione są na holu przy głównym wejściu do szkoły.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

(…) „Babciu, dziadku – poczekajcie,

zaraz przybiegniemy… (…)

 

 

I poczekali! Aż do 7 marca!

Właśnie na ten dzień uczniowie klas II zaprosili swoje Babcie
i swoich Dziadków na uroczystość z okazji ich święta.

Licznie zgromadzona publiczność uważnie słuchała każdego wypowiadanego przez dzieci słowa, wyrażającego ich miłość, szacunek
i przywiązanie. Dzieci mówiły i śpiewały też o tym, jak babcia
z dziadkiem byli mali, z kim i jak się bawili. Na twarzach gości pojawiał się uśmiech, ale i łzy wzruszenia.  Wszyscy żywo reagowali i oklaskiwali wystąpienia dzieci.

Wiele zabawy dostarczyła gościom Familiada, w której zmierzyły się babcie – dziewczynki i dziadkowie – chłopcy. Rywalizacja drużyn zakończyła się remisem, a w nagrodę wszyscy otrzymali laurki
z życzeniami i zaproszeni zostali na słodki poczęstunek.

Drugoklasiści z opóźnieniem przygotowali te uroczystość, ponieważ
w styczniu wyjechali do Przemkowa na Zimową Szkołę. Frekwencja gości i ich spontaniczne i szczere reakcje były dowodem na to, że i „marcowy” Dzień Babci i Dziadka może być udany.

                                                                       

                                                                         Organizatorzy: Jolanta Lech

                                                                           Renata Kaczmarek

                                                                            Ewelina Kowalczyk

DZWONKI

UWAGA !!!

ZMIANA CZASU TRWANIA PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH
OBOWIĄZUJE OD 18 MARCA 2013 r.

1 lekcja  8:00 – 8:45                               5 minut przerwy
2 lekcja  8:50 – 9:35                             10 minut przerwy
3 lekcja  9:45 – 10:30                           10 minut przerwy
4 lekcja  10:40 – 11:25                          15 minut przerwy
5 lekcja  11:40 – 12:25                           15 minut przerwy
6 lekcja  12:40 – 13:25                            5 minut przerwy
7 lekcja  13:30 –  14:15                             5 minut przerwy
8 lekcja  14:20 – 15:05


  

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 11,12,13 marca 2013 r. odbędą się rekolekcje wielkopostne. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14.04.1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach §10, ust. 1  (Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji
są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.)

  • W tych dniach uczniowie klas I-III zapisani do świetlicy szkolnej będą mieli zapewnioną opiekę
  • Obiady będą wydawane w godzinach 11:30 – 12:30

 

Nauki rekolekcyjne będą się odbywać w godzinach:

9:00 – klasy IV – VI

10:00 – klasy I – III

DZIEŃ KOBIET!!!

W tygodniu poprzedzającym obchody Dnia Kobiet Samorząd Uczniowski przeprowadził wybory Najfajniejszej Koleżanki w klasach IV, V i VI.

Chłopcy zdecydowali, iż w wyróżnionym gronie znajdą się:

• KAROLINA FERENCZUK Z KLASY VIA

• WIKTORIA STASZEWSKA Z KLASY VB

• KORNELIA KOZIANA Z KLASY IVB

GRATULUJEMY!!!

Samorząd Uczniowski

SZKOLNY KONKURS GIMNASTYCZNY

25 lutego 2013 roku w naszej szkole odbył się III Szkolny Konkurs Gimnastyczny dla dziewcząt klas IV-VI.  Zawodniczki zaprezentowały się w                      następujących konkurencjach: skok rozkroczny wzdłuż przez kozła, układ gimnastyczny zawierający: mostek gimnastyczny, przewrót w przód, przewrót w tył, oraz dowolny,  wybrany przez zawodniczkę element techniczny. W konkursie wystąpiło 12 uczennic klas IV i VI. Sędziami zawodów byli: mgr Grażyna Kuźma, mgr Ewa Mijas, mgr Jakub Łajewski. Konkurencja, jak co roku, była bardzo wyrównana, dwie zawodniczki Marlena Białas  i Martyna Białas  uzyskały taką samą liczbę punków.  Komisja sędziowska ogłosiła dogrywkę między zawodniczkami, w  wyniku której              I miejsce    wywalczyła Marlena Białas kl. VI b,    II miejsce zajęła Martyna Białas kl. VI b, III miejsce  zdobyła Katarzyna Belczyk kl. VI b.  Zwycięskie zawodniczki otrzymały nagrody książkowe i drobne upominki. Organizatorem zawodów była mgr Bożena Antkowiak.

II miejsce Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Oddziale Okręgowym!

Z radością informujemy, że nasze Szkolne Koło TPD ponownie zajęło jedno z najwyższych miejsc w wynikach konkursu na najaktywniejsze koło TPD w Oddziale Okręgowym
w Legnicy.
PUKNTACJA

NAZWA SZKOŁY ILOŚĆ PUNKTÓW

Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach 78
Szkoła Podstawowa Nr 12 Lubin 70
Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach 53
Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi 48
Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie 45
Szkoła Podstawowa w Prochowicach 40
Gimnazjum w Prochowicach 40
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Świerzawie 36
Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie 35
Zespół Szkół w Przemkowie 34
Zespół Szkół w Wojcieszowie 33
Szkoła Podstawowa nr 5 w Lubinie 32
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie 31
Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie 31
SP Szklary Górne 28
Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie 25
Zespół Szkół nr 3 w Lubinie 20
Gimnazjum Publiczne w Ścinawie 20
Przedszkole w Chocianowie 17
Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze 13
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubinie 10
Gimnazjum nr 2 w Jaworze 3
Gimnazjum nr 1 w Jaworze 2

Następne punkty dla naszego Koła będą przyznawane za:
1. przegląd tablic informacyjnych w szkołach i placówkach (zdjęcia tablic TPD w placówce),
2. rekrutację na kolonię
3. udział w akcji charytatywnej Zajączek
4. udział delegatów w zebraniu sprawozdawczym Oddziału Okręgowego
5. udział w konkursie plastycznym „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”
6. inicjatywy własne związane z w. w. konkursem ( realizacja projektu prozdrowotnego)
6. realizację składek członkowskich
7. zakup wkładki TPD do Panoramy Legnickiej.
8. inicjatywy własne na rzecz dzieci z rodzin niezamożnych, niewydolnych, chorych (działania na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, dzieci objętych opieką TPD)

Nasza punktacja nie byłaby tak wysoka, gdyby nie uczniowie! Biorą oni aktywny udział w licznych konkursach prowadzonych przez TPD, za co otrzymują wartościowe nagrody. Bardzo chętnie uczestniczą też, wraz z rodzicami, w akcjach charytatywnych.
Ponieważ zbliżają się Święta Wielkanocne, również tym razem apelujemy o pomoc dla podopiecznych TPD w postaci przekazania słodyczy i nowych zabawek.
Niech i dzieci z rodzin niezamożnych, zbliżający się Zajączek obdarzy prezentami!
Wspomniane słodycze, nowe zabawki i ewentualnie przybory szkolne, prosimy przynosić do dnia 15 marca 2013r do wychowawców lub pedagoga.
Rodzicom i uczniom, którzy kolejny raz podzielą się z potrzebującymi z góry serdecznie dziękujemy!

Przewodnicząca Szkolnego Koła TPD
Olga Stępień

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr12
im. Czesława Niemena
w Lubinie

Dyrektor
Wiesław Bartoszewicz

Wicedyrektor
Katarzyna Markowska

Wicedyrektor
Magdalena Romaniec

Adres:
ul. Szpakowa 2
59-300 Lubin
Tel/ fax 767467010, 767249570
mail: sekretariat@sp12lubin.edu.pl

Sekretariat tel./fax 767467010
poniedziałek 7:00-15:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 – 15.00

Pielęgniarka
tel. 767467019

poniedziałek- piątek 9:00-13:00

Intendent
tel. 767467011

Kierownik gospodarczy
tel. 767467017

Pedagog
tel. 767467014
tel. 767467015