Dane adresowe

Szkoła Podstawowa Nr 12
w Lubinie

Dyrektor: Bożena Kowal
Wicedyrektor: Michalina Stefaniak
Wicedyrektor: Wiesław Bartoszewicz


Adres:
ul. Szpakowa 2
59-300 Lubin
Tel/ fax 767467010, 767249570
mail: sp12lubin@poczta.onet.pl

Sekretariat tel./fax 767467010
poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 8:00-16:00
środa 8:00-16:00
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 - 15.00

Pielęgniarka tel. 767467019
poniedziałek- piątek 9:00-13:00
Intendent tel. 767467011
Kierownik gospodarczy
tel. 767467017
Pedagog tel. 767467014
tel. 767467015

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Informuję wszystkich rodziców, zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie,  zainteresowanych zapisaniem swoich dzieci do naszej szkoły, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina z dnia  31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym  terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin:  
1. Zgodnie z § 2 w/w Zarządzenia terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 przedstawiają się następująco:

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
      1.              Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej, zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, o którym mowa w  § 3 niniejszego zarządzenia. Do
20 marca 2018.
– godz. 1500
      2.              Złożenia przez rodziców kandydat zamieszkałego poza obwodem, wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 19 lutego 2018r. godz. 800
20 marca 2018r. – godz. 1500
23 kwietnia 2018r. godz. 800-27 kwietnia 2018r.- godz. 1500
      3.              Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjny, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59 ze zm.). Do 06 kwietnia 2018 r. Do 11 maja 2018r.
      4.              Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 13 kwietnia 2018r. – godz. 1500 05 czerwca 2018r. –godz.1500
      5.              Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 16 kwietnia 2018r.-godz 800– 19 kwietnia 2018r. – godz. 1500 06 czerwca 2018r. – godz. 800– 07 czerwca 2018r. – godz. 1500
      6.              Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 20 kwietnia 2018r. – godz. 1500 11 czerwca 2018r. –godz. 1500

 

 1. Zgodnie z § 3
 • Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia.
 • Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej powinno zawierać:
 1. Imię, nazwisko, data urodzenia oraz nr PESEL kandydata, a w przypadku braku nr PESEL- serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. Imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 3. Adres poczty elektronicznej i nr telefonów rodziców kandydata- o ile je posiadają.
 • Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców
  i kandydata.
 • Oświadczenie, o którym mowa w ust.3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.
 1. Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 12 należą następujące ulice:
 • Żurawia,
 • Krucza,
 • Sportowa (od nr 50),
 • Sowia,
 • Leśna (nr parzyste od nr 24),
 • Gajowa (nr nieparzyste),
 • Ptasia (nr parzyste od 64 i nr nieparzyste od nr 75),
 • Wrzosowa (nr parzyste od nr 88 i nr nieparzyste od nr 67),
 • Jeżynowa,
 • Malinowa,
 • Jagodowa,
 • Szpakowa,
 • Krzemieniecka,
 • Brzeska,
 • Grodzieńska,
 • Zwierzyckiego nieparzyste,
 • Lwowska,
 • Piłsudskiego od nr 66,
 • Poleska,
 • Tarnopolska,
 • Wołyńska,
 • Domeyki,
 • Żytomierska.

Załączniki do pobrania:

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Wczoraj tj. 15 marca 2018 r. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Lubinie odbyły się miejskie eliminacje z zakresu wiedzy pożarniczej. Naszą szkołę w grupie wiekowej gimnazjalistów reprezentowali: Kacper Łucki, Marcel Łuszczek i Maciej Mokrzycki. Kacper Łucki zajął I miejsce w swojej grupie wiekowej i będzie reprezentował naszą szkołę w eliminacjach powiatowych.

SP 12 na Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

4 marca w niedzielę, wzorem lat ubiegłych, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Biegu Tropem Wilczym. Głównym celem tej inicjatywy było oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 1945-1963, a także propagowanie wiedzy o powojennej historii Polski. Jego uczestnicy mieli do pokonania dokładnie 1963 metry – ta liczba to odwołanie do 1963 roku, kiedy zginął ostatni żołnierz wyklęty Józef Franczak, pseudonim Lalek. Co więcej, imprezie towarzyszył pokaz udzielania pierwszej pomocy zorganizowany przez członów grupy HDK Maltański Legion. Nasi uczniowie otrzymali instruktaż od ratowników górniczych dotyczący prawidłowego przeprowadzania masażu serca oraz ustawiania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Wszyscy biegacze wystartowali z Parku Wrocławskiego, natomiast meta znajdowała się przy tablicach pamięci na Wzgórzu Zamkowym. Zapłonęły race, odśpiewano hymn państwowy, złożono symboliczne wieńce kwiatów. Jak zapewniają uczniowie, na pewno za rok ponownie będą uczestniczyć w Biegu Tropem Wilczym. Opiekunem wyjścia była pani Katarzyna Trzęsowska.

 

Warsztaty „Korea w pigułce”

Dnia 2.03.2018 klasa 2ag wzięła udział w warsztatach dotyczących Azji, a konkretnie Korei Południowej. Tematyka warsztatów obejmowała:

 1. wybrane elementy związane z zagadnieniami geograficznymi – m. in. klimat, położenie,
 2. język – specyfikę i porównanie do języka polskiego; naukę alfabetu hangeul,
 3. muzykę tradycyjną i współczesną,
 4. tradycyjny ubiór,
 5. rys historyczny ze szczególnym naciskiem na współczesność oraz filozofię i religię obecne na Półwyspie Koreańskim,
 6. kuchnię – jej cechy, charakterystyczne i przykładowe dania.

Zajęcia spotkały się z ciepłym przyjęciem i zainteresowaniem ze strony uczniów klasy 2 ag. Były one okazją do poszerzenia horyzontów oraz zdobycia lub pogłębienia wiedzy o kulturze zupełnie odmiennej od naszej.

Warsztaty poprowadziła Agnieszka Zagórska, studentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunku Filologia Dalekowschodnia (specjalność koreańska). Opiekę nad klasą sprawowała Pani Dorota Kwaśniewska.

Zapraszamy na drzwi otwarte w SP 12

5 marca 2018 r. o godzinie 16.30

szeroko otwieramy drzwi naszej szkoły przed przyszłymi Pierwszoklasistami i ich Rodzicami, a tym samym zachęcamy do poznania nas bliżej.

W programie:

– przedstawienie oferty edukacyjno- wychowawczej SP nr 12 na rok szkol. 2018/2019,

– prezentacja osiągnięć naszych uczniów (naukowych, artystycznych, sportowych),

– pokazanie kilku atrakcyjnych metod i form pracy z dziećmi podczas zajęć,

– spotkanie z gronem pedagogicznym,

– wiele atrakcji i niespodzianek dla naszych gości.

Zapewniamy, że spędzimy czas ciekawie i wesoło, a nade wszystko postaramy się pokazać, że warto być uczniem naszej szkoły. My już to wiemy!

Nocowanie w szkole

Uczniowie klas 4b i 4d w piątek nocowali w szkole pod opieką pani Edyty Zdulskiej oraz pani Iwony Pileckiej. Spotkanie rozpoczęło się od czytania ulubionych książek. Dzieci przygotowały ciekawe fragmenty i zaprezentowały je na forum klasy. Odwiedziła nas Pani dyrektor  Bożena Kowal, która również dołączyła do czytających. Historia Mikołajka wprawiła w dobry nastrój całą grupę. Następnie odbyła się dyskoteka karnawałowa, a po niej  zespołowe gry planszowe. Wieczór zakończyło wspólne oglądanie „Minionków”. Rano w wesołych nastrojach uczniowie rozeszli się do domów.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Uczniowie klas gimnazjalnych w ramach corocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu przygotowali SĄD NAD INTERNETEM. W rozprawie oprócz obrońcy, prokuratora i sędziego wzięli udział świadkowie, którzy przedstawili pozytywne i negatywne strony korzystania z Internetu. Po ogłoszeniu mów końcowych ława przysięgłych złożona z uczniów naszej szkoły uznała Oskarżonego niewinnym zarzucanych mu czynów. Organizatorem wydarzenia była pani Edyta Zdulska.

Korzystajmy z sieci mądrze i z rozsądkiem! 

KONKURS POLONISTYCZNY

21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO. Z tej okazji pani Edyta Zdulska oraz pani Anna Przybyła zorganizowały konkurs polonistyczny dla klas IV–VI szkoły podstawowej. Uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące zagadnień związanych z poprawnością językową oraz ortograficzną. Wśród uczniów z klas IV najlepszymi okazali się: Natalia Księżak z kl. IVb – I miejsce, Julia Groch z kl. IVb – II miejsce, Arkadiusz Zarzecki z kl. IVb i Paulina Techmańska z kl. IV c – III miejsce. Zwycięzcami z klas V są: Julia Koszulańska z kl. Va i Julia Papaj z kl. Vb – I miejsce, Hubert Górski z kl. Vc – II miejsce, Patryk Łuczkowski z kl. Va – III miejsce, a z klas VI: Patrycja Krupa z kl. VI a – I miejsce, Martyna Księżak z kl. VI b – II miejsce oraz Jan Górecki z kl. Via – III miejsce. Gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Pasowanie na czytelnika

22 lutego odbyło się „Pasowanie na czytelnika” uczniów klas I SP. Uroczystość miała na celu wprowadzenie naszych najmłodszych uczniów w magiczny świat książek oraz rozbudzenie w nich zainteresowań czytelniczych. Akademia składała się z trzech części. Na początku klasy Ia, Ib i Ic prezentowały swoje umiejętności, recytując wiersze   i śpiewając piosenki. Następnie odbył się turniej ze znajomości bajek, baśni i umiejętności czytania, który składał się z pięciu zadań: rozpoznawanie postaci bajkowej na ilustracji, ułożenie zdania z rozsypanki wyrazowej, rozpoznawanie tytułu bajki po rekwizytach oraz po przeczytanym fragmencie, odgadywanie zagadek. Wszystkie klasy wykazały się świetną znajomością bajek i baśni. Olbrzymie emocje wzbudziło podliczanie zdobytych punktów. Wszyscy zdobyli maksymalną liczbę punktów i zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Po uroczystym złożeniu przez dzieci przyrzeczenia, pani wicedyrektor Michalina Stefaniak dokonała aktu pasowania, a wszystkie pierwszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy. Uroczystość prowadziły uczennice kl. VII C, a przygotowały bibliotekarki Dorota Kowalik i Beata Wierzbicka.Finały Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców Igrzyska Dzieci

W poniedziałek (12.02.2018) odbyły się zawody sportowe „Finały Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców Igrzyska Dzieci” dla klas IV-VI. Nasza szkoła zajęła IV miejsce.

Wyniki i zdobywcy bramek:

– SP 12  2-2 SP 7 (Blicharski Kacper, Bielec Hubert),

– SP 12  0-4 SP 9,

– SP 12 4-10 SP 14 (2 Blicharski Kacper, Orłowicz Szymon, Bielec Hubert),

– SP 12 0-7 SP 3,

– SP 12 3-0 SP 1 (Blicharski Kacper, Orłowicz Szymon, Owczarek Martin).

Tabela:

1.SP 14

2.SP 3

3.SP 9

4.SP 12

5.SP 1

6.SP 7

Do zawodów sportowych  zespół przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego:
mgr Marcin Dudziak i mgr Bożena Antkowiak.

e-Dziennik
BIP
Aktualności