Dane adresowe

Szkoła Podstawowa Nr 12
w Lubinie

Dyrektor: Bożena Kowal
Wicedyrektor: Michalina Stefaniak
Wicedyrektor: Wiesław Bartoszewicz


Adres:
ul. Szpakowa 2
59-300 Lubin
Tel/ fax 767467010, 767249570
mail: sp12lubin@poczta.onet.pl

Sekretariat tel./fax 767467010
poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 8:00-16:00
środa 8:00-16:00
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 - 15.00

Pielęgniarka tel. 767467019
poniedziałek- piątek 9:00-13:00
Intendent tel. 767467011
Kierownik gospodarczy
tel. 767467017
Pedagog tel. 767467014
tel. 767467015

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Informuję wszystkich rodziców, zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie,  zainteresowanych zapisaniem swoich dzieci do naszej szkoły, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina z dnia  31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym  terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin:  
1. Zgodnie z § 2 w/w Zarządzenia terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 przedstawiają się następująco:

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
      1.              Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej, zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, o którym mowa w  § 3 niniejszego zarządzenia. Do
20 marca 2018.
– godz. 1500
      2.              Złożenia przez rodziców kandydat zamieszkałego poza obwodem, wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 19 lutego 2018r. godz. 800
20 marca 2018r. – godz. 1500
23 kwietnia 2018r. godz. 800-27 kwietnia 2018r.- godz. 1500
      3.              Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjny, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59 ze zm.). Do 06 kwietnia 2018 r. Do 11 maja 2018r.
      4.              Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 13 kwietnia 2018r. – godz. 1500 05 czerwca 2018r. –godz.1500
      5.              Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 16 kwietnia 2018r.-godz 800– 19 kwietnia 2018r. – godz. 1500 06 czerwca 2018r. – godz. 800– 07 czerwca 2018r. – godz. 1500
      6.              Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 20 kwietnia 2018r. – godz. 1500 11 czerwca 2018r. –godz. 1500

 

 1. Zgodnie z § 3
 • Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia.
 • Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej powinno zawierać:
 1. Imię, nazwisko, data urodzenia oraz nr PESEL kandydata, a w przypadku braku nr PESEL- serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. Imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 3. Adres poczty elektronicznej i nr telefonów rodziców kandydata- o ile je posiadają.
 • Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców
  i kandydata.
 • Oświadczenie, o którym mowa w ust.3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.
 1. Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 12 należą następujące ulice:
 • Żurawia,
 • Krucza,
 • Sportowa (od nr 50),
 • Sowia,
 • Leśna (nr parzyste od nr 24),
 • Gajowa (nr nieparzyste),
 • Ptasia (nr parzyste od 64 i nr nieparzyste od nr 75),
 • Wrzosowa (nr parzyste od nr 88 i nr nieparzyste od nr 67),
 • Jeżynowa,
 • Malinowa,
 • Jagodowa,
 • Szpakowa,
 • Krzemieniecka,
 • Brzeska,
 • Grodzieńska,
 • Zwierzyckiego nieparzyste,
 • Lwowska,
 • Piłsudskiego od nr 66,
 • Poleska,
 • Tarnopolska,
 • Wołyńska,
 • Domeyki,
 • Żytomierska.

Załączniki do pobrania:

Finały Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców Igrzyska Dzieci

W poniedziałek (12.02.2018) odbyły się zawody sportowe „Finały Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców Igrzyska Dzieci” dla klas IV-VI. Nasza szkoła zajęła IV miejsce.

Wyniki i zdobywcy bramek:

– SP 12  2-2 SP 7 (Blicharski Kacper, Bielec Hubert),

– SP 12  0-4 SP 9,

– SP 12 4-10 SP 14 (2 Blicharski Kacper, Orłowicz Szymon, Bielec Hubert),

– SP 12 0-7 SP 3,

– SP 12 3-0 SP 1 (Blicharski Kacper, Orłowicz Szymon, Owczarek Martin).

Tabela:

1.SP 14

2.SP 3

3.SP 9

4.SP 12

5.SP 1

6.SP 7

Do zawodów sportowych  zespół przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego:
mgr Marcin Dudziak i mgr Bożena Antkowiak.

II LUBIŃSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI CZESŁAWA NIEMENA

Pierwsza edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, więc organizatorzy zdecydowali się na kontynuację projektu – właśnie ruszyły zapisy na II Lubiński Przegląd Twórczości Czesława Niemena.

Przegląd ma formę konkursu i skierowany jest do wokalistów i zespołów–amatorów; uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych z naszego regionu.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Najpierw przyjmowane będą zgłoszenia od uczestników w ramach eliminacji. Później – 25 maja – w CK Muza odbędzie się fala finałowa, na której wystąpią wybrani przez organizatorów artyści. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

Do etapu eliminacji należy przesłać listownie lub mailowo (na adresy wskazane w zgłoszeniach) linki na Youtube z nagraną za pomocą smartfona prezentacją wskazanego w zgłoszeniu utworu Czesława Niemena. Najpóźniej do 20 kwietnia. Powiadomienia o przejściu do etapu finałowego zostaną wysłane mailowo do 28 kwietnia.

 

Wszelkich informacji na temat przeglądu udziela sekretariat

Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie.

 

W załączniku regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową.

 

Lekcja fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim

6 lutego 2018 r. uczniowie klas III A i II A gimnazjum pojechali do Wrocławia na Uniwersytet Wrocławski na zajęcia z fizyki. Liczne doświadczenia, prezentacje i wykład dotyczyły zagadnień z magnetyzmu. Omawiano: magnesy stałe, linie pola magnetycznego, pole magnetyczne Ziemi, doświadczenie Oersteda, elektromagnesy, ferromagnetyzm, siłę Lorentza, indukcję elektromagnetyczną, silniki i prądnice.

 

Finały Powiatu w Pływaniu Drużynowym chłopców i dziewcząt

W dniu 11 stycznia 2018 r. odbyły się Finały Powiatu w Pływaniu Drużynowym chłopców i dziewcząt. 

Sztafeta dziewczynek zajęła III miejsce, natomiast sztafeta chłopców VII miejsce w klasyfikacji ogólnej szkół podstawowych.

 

Skład sztafety dziewcząt:

Zuzanna Mongiałło kl. IIId

Lena Budzan kl.IIId

Hanna Mongiałło kl. IV b

Lidia Hanaczewska Kl.IVb

Inez Data Ivb

Anna Dawidowicz Vb

Wanessa Kołodziejczak VIa

Alicja Gabryś kl. VIa

 

Skład sztafety chłopców:

Artur Ziółkowski kl. IIIa

Olaf Stołowski kl. IIIc

Kacper Kazimierczak kl. IVb

Franciszek Cegłowski IVa

Krupiński Thomas Vc

Wojciech Jóźwiakowski kl. Vc

Antoni Lignar kl. Vb

Wojciech Fejdasz Kl. VIa

Juliusz Radziejewski kl. VIa

 

Uczniowie zajęli również miejsca indywidualne w poszczególnych stylach

pływackich tj:

Zuzanna MongiałłoII miejsce  styl grzbietowy

Lena Budzan -II miejsce styl klasyczny

Hanna Mongiałło -III miejsce  kraul

Inez DataIII miejsce styl dowolny

Alicja Gabryś -I miejsce kraul

Wojciech Jóźwiakowski -III miejsce kraul

Juliusz Radziejewski– II miejsce styl grzbietowy

 

Do zawodów dzieci przygotowywały:

Pani mgr Patrycja Modrzewska i Pani mgr Ewa Mowczan.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY SUKCESÓW!

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS IV- VII „MALARSKIE IMPRESJE JESIENNE”

30 listopada 2017r. odbył się wernisaż wystawy prac laureatów szkolnego konkursu plastycznego „Malarskie impresje jesienne”.  

Główne nagrody otrzymało trzech uczestników:

Wiktoria Rak  kl. VIIa

Aleksander Kopczyński kl. VIIc

Oskar Łącz kl. VIIc

 

Wyróżnienia otrzymali:

Natalia Sadowska kl. IVd

Urszula Górecka kl. IVd

Paulina Olszewska kl. IVd

 

Nikola Skrzyńska kl. Vc

Patryk Dym kl. Vc

 

Julia Słomiana kl. VIIa

Kacper Zieliński kl. VIIa

 

Klaudia Lechwar kl.  VIIb

Aleksandra Skowrońska kl. VIIb

 

Joanna Augustyn kl. VIIb

Karolina Osicka kl. VIIc

 

Imprezę uświetniły występy artystyczne uzdolnionych muzycznie uczniów naszej szkoły:  zespół wokalny uczniów z  kl. IVc: śpiew -Magdalena Urbaniak  z kl. VII c; gra na pianinie – Maciej Sobieraj kl. IVc  .

Imprezę zorganizowały: Ida Tamara Zagórska n-l muzyki, Jolanta Wróblewska n-l plastyki

WZOROWY EKOLOG- KONKURS SZKOLNY dla klas IV – VI

Konkurs odbył się w I półroczu roku szkolnego 2017\18

LAUREACI KONKURSU:

 I miejsce AMELIA KOZYRA kl. V b  (6000 zakrętek, 632 puszki, 200 baterii)

II miejsce AMELIA SZYPKA kl. IV c (6458 zakrętek, 140 baterii )

III miejsce NIKOLA TOTON kl. IV b (7926 zakrętek)

 

WYRÓŻNIENIE:

MIŁOSZ WOŹNIAK kl. IV d (4700 zakrętek,130 baterii)

AGATA TOMERA KL. V b (7000 zakrętek)

MARCEL STRĄCZEK kl. IV c (3315 zakrętek, 126 baterii)

ALEKSANDER PISEK kl. V c   ( 5000 zakrętek)

 

Wzorowym Ekologom gratulujemy, pozostałym uczniom, którzy brali udział w akcji ekologicznej zbiórki odpadów  dziękujemy.

 

Chrońmy naszą planetę, a świat pozostanie piękny!

Koordynatorzy akcji: D. Łajewska, K. Woźnica

WOLONTARIAT oraz SZKOLNE KOŁO MŁODYCH EKOLOGÓW SP 12.

AKCJA CHARYTATYWNA – POMOC DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Akcja zorganizowana była w miesiącu: październiku i listopadzie 2017 roku. Zaangażowanych było bardzo wielu uczniów naszej szkoły, zarówno młodsi, jak  i starsi. Łącznie zebrano ponad 200 kg potrzebnych rzeczy (kocy, ręczników, suchej i mokrej karmy), które zostały przekazane Fundacji dla zwierząt „PODAJ ŁAPĘ” w Lubinie.

Uczniom, którzy wzięli udział w tej akcji serdecznie dziękujemy.

Koordynatorzy akcji: D. Łajewska, K. Woźnica przy współudziale pań ze świetlicy szkolnej: K. Maciorowskiej, K. Michalik i E. Pastuszce – Gajdzie.

  

„MOJE ZWIERZĄTKO” SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY dla klas IV – VI

Konkurs odbył się w październiku 2017 roku w związku z miesiącem DOBROCI dla ZWIERZĄT, wpłynęło 37 zdjęć. Wszystkie prace można było podziwiać na wystawie w holu szkoły, na drugim piętrze. Uczniowie klas: IV, V, VI oraz niektórzy uczniowie klas gimnazjalnych mogli zagłosować na najładniejsze ich zdaniem zwierzątko. Łącznie oddano 300 głosów. Po zliczeniu wszystkich, ogłoszono wyniki.

I miejsce ( za zdjęcie przedstawiające przemiłego chomika Dżodżo) zajął Patryk Gabryś z kl. VI a

II miejsce (ten sam chomik Dżodżo w innym ujęciu) Alicja Gabryś kl. VI a

III miejsce( kotek  Kitka) Anna Dawidowicz  kl. V b

 

WYRÓŻNIENIA otrzymali:

Juliusz Radziejewski kl. VI a  (czarny kot)

Nikola  Skrzyńska kl. V c (pies – Giza)

Alicja Mąkosza  kl. IV a (chomik)

Agata Kijewska kl. IV c (pies, królik, jaszczurka)

Martyna Członka kl. VI a (kotek – Elfik).

 

Zwycięzcom gratulujemy, pozostałym uczniom dziękujemy za udział w konkursie.

 Organizator konkursu: D. Łajewska

Apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2017/2018

 12.01.2018 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel dla  klas: VI-VII, w czasie którego zostało podsumowane I półrocze roku szkol. 2017/2018. Całość przygotowali i przedstawili szóstoklasiści wraz z wychowawcami: Panią Małgorzatą Mierzejewską, Panią Wiolettą Leszczyńską oraz Panią Katarzyną Markowską. 

Oglądając prezentację multimedialną, przypomnieliśmy sobie najważniejsze wydarzenia z ostatnich pięciu miesięcy naszego szkolnego życia. Pani Dyrektor pogratulowała tym, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, mieli wzorową frekwencję na lekcjach w minionym półroczu, mogli się poszczycić osiągnięciami w rozmaitych konkursach przedmiotowych czy  zawodach sportowych.

Stypendia naukowe otrzymali uczniowie:

Martyna Członka z kl. VI a,

Alicja Gabryś z kl. VI a,

Juliusz Radziejewski z kl. VI a,

Nikola Frońda z kl. VII a,

Wiktoria Teodorowska z kl. VII c

Serdecznie gratulujemy!

Spotkanie zakończyła piosenka o śnieżnej zimie, bo takiej życzyliśmy sobie na ferie, bezpieczne ferie!

 

e-Dziennik
BIP
Aktualności