Dane adresowe

Szkoła Podstawowa Nr 12
w Lubinie

Dyrektor: Bożena Kowal
Wicedyrektor: Michalina Stefaniak


Adres:
ul. Sowia 7
59-300 Lubin
Tel/ fax 767249570
mail: sp12lubin@poczta.onet.pl

Sekretariat tel./fax 767249570
poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 8:00-16:00
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 - 15.00

Pielęgniarka tel. 767467019
poniedziałek 9:00-13:00
środa 8:00-12:00
piątek 9.00-13.00

Intendent tel. 767467011
Księgowość tel. 767467015
Kadry tel. 767467016
Kierownik gospodarczy tel. 767467017
Pedagog tel. 767467014

II WIOSENNY TURNIEJ KLAS

21 marca 2017 roku uczniowie klas IV, V i VI wzięli udział w II Wiosennym Turnieju Klas. Zmierzyli się w konkurencjach sportowych, przygotowywali ekologiczną marzannę, wykonywali portret wiosny techniką kolażu, ilustrowali wybrane prawa z Konwencji Praw Dziecka i zachęcali do zdrowych posiłków przygotowując niezwykłe potrawy.

Zabawa prowadzona była w formie konkursu i przyznano następujące miejsca:

I – klasy 4b i 4c

II – klasy 5a, 5b, 6a, 6b

III – 4a i 6c.

Dla uczestników zabawy Samorząd Uczniowski przygotował słodkie upominki. Gratulujemy!

SZANOWNI RODZICE!

Stajemy dziś w obliczu zagrożenia związanego z użytkowaniem Internetu. Problem ten obejmuje już coraz to młodsze dzieci, bo jak się okazuje, i uczniowie klas I- III przesiadują notorycznie przed komputerem, bądź telefonem komórkowym.

To zatrważające, jak wielu rodziców nie kontroluje tego, co dzieci robią w Internecie, nie tylko w dzień, ale i w nocy. Wielu dorosłych śpi, podczas, gdy ich pociechy grają w gry naładowane agresją i przemocą, gry, w których leje się krew, w których „z rąk” dzieci, wirtualnie ginie człowiek. Inne niebezpieczeństwa stanowią kontakty z nieznajomymi, zawierane i podtrzymywane na portalach społecznościowych takich jak Facebook (dozwolony od 13 lat) oraz uzależnienie od Internetu. Wszystkie wymienione, bezpośrednio lub pośrednio zagrażają zdrowiu młodego człowieka. W rezultacie, obserwujemy już u najmłodszych życie w wirtualnym wymiarze, identyfikowanie się
z bohaterami gier, funkcjonowanie na pograniczu rzeczywistości i nierealnego świata.

W ostatnim czasie słyszymy o bardzo niebezpiecznej grze „Niebieski wieloryb”. Pochodzi ona Federacji Rosyjskiej, w której życie odebrało sobie blisko 200 nastolatków.  Jak ustaliła polska Policja, 3 uczniów w województwie zachodniopomorskim, zagrało już  w tę grę. Szybka akcja prokuratury pozwoliła jednak zapobiec nieszczęściu. Dotychczas  
w toku śledztwa ustalono, że: „ta interaktywna gra polega na tym, że bliżej nieustalona osoba, tzw. Opiekun, wydaje uczestnikom gry, różnego rodzaju polecenia i zleca zadania do wykonania, np. dokonywanie samookaleczeń, oglądanie strasznych filmów, chodzenie po torach kolejowych. Ostatnim zadaniem w tej grze jest skok z dachu wysokiego budynku. Uczestnikami tej gry są osoby małoletnie, w wieku kilkunastu lat (…) Wskutek uczestnictwa w tej grze, miało dojść do nawet około 200 przypadków samobójstw wśród nastolatków” – głosi komunikat Prokuratury Krajowej.

„Prokuratura zwraca się z apelem do wszystkich rodziców i opiekunów oraz innych osób odpowiedzialnych za opiekę i wychowanie dzieci, a także do wszystkich użytkowników Internetu, o zwracanie szczególnej uwagi na treści, z których korzystają dzieci. Wszystkie osoby, które zauważą niepokojące zachowania swoich dzieci, proszone są
o kontakt z Prokuraturą Okręgową, z najbliższą jednostką Prokuratury lub Policji”.

Podkreślamy, że w szkole poświęcamy bardzo dużo uwagi zagrożeniom internetowym. Uczulamy naszych uczniów na ryzykowne kontakty i gry, na możliwość uzależnienia od Sieci, jej destrukcyjny wpływ na naukę, zdrowie, a nawet życie. Służą temu lekcje wychowawcze, zajęcia z pedagogiem, zajęcia z nauczycielami informatyki, spektakle teatralne, seanse filmowe i spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę.

Ponieważ wszystkim zarówno nam, jak i Państwu zależy na dobru dzieci, prosimy
o zgłaszanie niepokojących sytuacji. Współpracując łatwiej będzie zapobiec nieszczęściu.

Poniżej zamieszczamy wskazówki pochodzące z pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowanego do szkół, dotyczącego wsparcia i ochrony dzieci w domu:

 

(…) • Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

 • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
 • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
 • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
 • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
 • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
 • Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
 • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

 

Gdzie można uzyskać pomoc?

 

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121212  (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka). (…) lub 116111 (Dziecięcy Telefon Zaufania Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”).

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018

INFORMACJA NA TEMAT NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12
W LUBINIE 
NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 Drodzy Rodzice!

Mając na uwadze Państwa zainteresowanie zapisywaniem dzieci do  naszej szkoły informuję, że:

 1. W nowej regulacji  prawnej zachowane zostało dotychczasowe rozwiązanie gwarantujące miejsce w szkole kandydatom zamieszkałym w obwodzie tej szkoły i wobec tych kandydatów nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego – są oni przyjmowani do publicznej szkoły podstawowej z urzędu po wypełnieniu druku zgłoszenia (druk zgłoszenia do pobrania  w sekretariacie lub ze strony internetowej).

Proszę również o wypełnianie wniosku o przyjęcie do świetlicy szkolnej, jeżeli dziecko będzie korzystać z tej formy opieki.

 1. Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły przeprowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne po 15 kwietnia 2017 r. zgodnie z nowymi przepisami prawa.
 2. Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/234/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 lutego 2017 r. należą następujące ulice:
 • Krucza
 • Sportowa (od nr 50)
 • Sowia
 • Leśna (nr parzyste od nr 24)
 • Gajowa (nr nieparzyste)
 • Ptasia (nr parzyste od 64 i nr nieparzyste od 75)
 • Wrzosowa (nr parzyste od 88 i nr nieparzyste od 67)
 • Jeżynowa
 • Malinowa
 • Jagodowa
 • Szpakowa
 • Krzemieniecka
 • Brzeska
 • Grodzieńska
 • Zwierzyckiego (nr nieparzyste)
 • Lwowska
 • Piłsudskiego ( od nr 66)
 • Poleska
 • Tarnopolska
 • Wołyńska
 • Domeyki
 • Żytomierska
 • Żurawia.

Zgodnie z wprowadzoną reformą oświaty i nowym prawem oświatowym tegoroczny nabór rozpocznie się w terminie późniejszym, gdyż art.204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” brzmi:

Art. 204. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:

1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.

2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.

3.Przepis art. 154 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5–9 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

4. Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia.

5.W przypadku terminów, o których mowa w ust. 2–4, przepisy art. 20wa ust. 5–9 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio.

 

Dyrektor Szkoły Bożena Kowal

Plik do pobrania:

NIEZWYKŁA LEKCJA KLAS CZWARTYCH

13 marca klasy czwarte uczestniczyły w przygotowanym przez pracowników Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego pokazie sprzętu, którym ratownicy posługują się w trakcie pracy. Z zaciekawieniem słuchali też drużyny ratowników opowiadających o warunkach pracy pod ziemią, obsłudze specjalistycznego sprzętu ratowniczego i o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Niemal wszyscy uczniowie wypróbowali swoich umiejętności resuscytacji na specjalnym manekinie.

Pracownikom JRGH serdecznie dziękujemy za ciekawą lekcję.

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W LUBINIE  
OD 15 DO 17 MARCA 2017 R.

 

ŚRODA 15.03.2017 r.

Godz. 9.00 nauka dla klas IV, V, VI

Godz. 10.30 nauka dla klas I, II, III

 

CZWARTEK 16.03.2017 r.

Godz. 9.00 nauka dla klas IV, V, VI

Godz. 10.30 nauka dla klas I, II, III

 

PIĄTEK 17.03.2017 r.

Od godz. 8.30 do 9.45 spowiedź dla uczniów klas. IV, V, VI

Godz. 10.00 msza święta z nauką i błogosławieństwo rekolekcyjne dla wszystkich uczniów klas. I – VI

 

ORGANIZACJA PRACY W SP NR 12 W LUBINIE PODCZAS REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 15-16-17 MARCA 2017 r.

 

15 i 16 MARCA 2017 r. (środa- czwartek)

Klasy IV, V i VI przychodzą do szkoły na drugą godzinę lekcyjną tj. 8.45, zostawiają plecaki w sali, gdzie będą mieć trzecią  lekcję i do kościoła zostaną odprowadzeni i przyprowadzeni przez nauczycieli.

W czasie nauk rekolekcyjnych opiekę nad dziećmi będą sprawować katecheci oraz chętni rodzice.

Od 4 lekcji zajęcia dydaktyczne będą się odbywały zgodnie
z aktualnym planem, natomiast zajęcia pozalekcyjne zostają w czasie rekolekcji odwołane.

Klasy I , II i III przychodzą do szkoły wg stałego planu lekcji, a  na naukę rekolekcyjną, na godz. 10.30 są odprowadzani przez wychowawców klas.

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach będą miały zapewnioną opieką świetlicową.

 

17 MARCA 2017 r. (piątek)

Klasy od I do VI mają  w tym dniu odwołane wszystkie zajęcia lekcyjne.

Dzieci nie uczęszczające do  świetlicy,  pozostają w kościele pod opieką rodziców i katechetów.

Obiady wydawane będą wg stałych godzin tj. 11.30- 14.00

dyr. Bożena Kowal

 

DZIEŃ KOBIET

8 marca  przypada święto Dnia Kobiet. Chłopcy z kl. IIIC nie zapomnieli o swoich koleżankach. Dziewczynki otrzymały drobne upominki i piękne życzenia. Dziękujemy!

AFRYKA DZIKA

Na ostatnich lekcjach uczniowie kl. IIIC poznawali piękny i tajemniczy kraj Afrykę. Zdobyli wiele wiadomości na temat piękna przyrody i zwierząt zamieszkujących jej tereny. Poznali mieszkańców i  ich obyczaje. Podsumowaniem zdobytej wiedzy było wykonanie w grupach  plakatu przedstawiającego  życie w Afryce. 

SZKOLNY KONKURS GIMNASTYCZNY

06 marca 2017r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Gimnastycznego. Wzięło w nim udział 9 najlepszych gimnastyczek z klasy IV-VI  naszej szkoły. Dziewczęta zaprezentowały układy obowiązkowe.

Sędziami zawodów były Panie: Bożena Antkowiak, Ewa Mowczan, Patrycja Modrzewska.

Pierwszy raz w historii szkoły nie można było wyłonić jednej najlepszej gimnastyczki
i jury przyznało trzy pierwsze miejsca następującym uczestniczkom:

ZŁOTE MEDALE

 • Weronika Andrzejewska kl. VI c
 • Natalia Kogut kl. VI c
 • Monika Pietraho kl. Vb

SREBRNY MEDAL

 • Julia Augustynika kl. VIc

BRĄZOWY MEDAL

 • Zuzanna Sagan kl. IVa

Klasyfikacja końcowa;

 • IV miejsce Oliwia Bielawska kl. Vb
 • V miejsce Patrycja Krupa kl. Va
 • VI miejsce równorzędnie: Monika Gąsior kl. Vb i Zuzanna Jzay kl. Vb

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji:

 

 

e-Dziennik
BIP
Aktualności