Dane adresowe

Szkoła Podstawowa Nr 12
w Lubinie

Dyrektor: Bożena Kowal
Wicedyrektor: Michalina Stefaniak


Adres:
ul. Sowia 7
59-300 Lubin
Tel/ fax 767249570
mail: sp12lubin@poczta.onet.pl

Sekretariat tel./fax 767249570
poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 8:00-16:00
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 - 15.00

Pielęgniarka tel. 767467019
poniedziałek 9:00-13:00
środa 8:00-12:00
piątek 9.00-13.00

Intendent tel. 767467011
poniedziałek – piątek 7:30-11:30
Księgowość tel. 767467015
Kadry tel. 767467016
Kierownik gospodarczy tel. 767467017
Pedagog tel. 767467014

WYCIECZKA DO KARPACZA

W dniach 25 – 27.04.2016r. klasy IIa i IIc uczestniczyły w wycieczce do Karpacza.

Podczas wyjazdu dzieci zwiedziły miasteczko WESTERN CITY oraz zabytkową świątynię Wang. Spacerowały okolicznymi szlakami, podziwiały górskie widoki, brały udział w grach i zabawach integracyjnych.

Wycieczkę zakończyły przygodą w CYRKLANDZIE, gdzie poznawały tajniki sztuki cyrkowej.

WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK

9 maja w naszym regionie rusza Wielka Zbiórka Książek – wspólna inicjatywa Wolontariatu KGHM i wrocławskiej fundacji Zaczytani.org. Samorząd Uczniowski w naszej szkole również dołączył do tego przedsięwzięcia. Książki można pozostawiać w specjalnie oznakowanych kartonach, które będą wystawione przy dyżurce. Zbiórka potrwa od 9 maja do końca miesiąca. Prosimy o przynoszenie książek nowych lub z własnej biblioteki, które są w dobrym stanie. Dzięki takiej zbiórce powstaną biblioteki w dolnośląskich szpitalach na oddziałach dziecięcych.  

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.                   

  Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

 Jan Paweł II

Dziękujemy za wsparcie

Samorząd Uczniowski

KONKURS PLASTYCZNY

dsfłu Szkolne koło TPD działające przy Szkole Podstawowej w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej

 

ogłasza konkurs plastyczny

Ja i moja rodzina”

 

Cele konkursu:

 • Promowanie więzi rodzinnych.
 • Wskazywanie na znaczenie rodziny w życiu człowieka.
 • Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.
 • Rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej.

 

Termin nadsyłania prac: do 10 maja  2016 r.

Zasady uczestnictwa:

 1. Do konkursu zapraszamy dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I- III i klas IV – VI szkoły podstawowej.

Prace zbiorowe nie będą oceniane.

 1. Prace plastyczne należy wykonać w formacie  A 4 lub   A3 w dowolnej technice płaskiej.
 2. Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI

Metryczkę oraz zgodę należy odciąć i nakleić na odwrocie pracy nadesłanej na konkurs „ Ja i moja rodzina”

 

METRYCZKA PRACY

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

 

 

 

 

 

KLASA, NAZWA, ADRES i TELEFON SZKOŁ  

 

 

ZGODA

(wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni)

Wyrażamy zgodę na:

1. Udział naszego dziecka w konkursie plastycznym „Ja i moja rodzina” ogłoszonym przez Szkolne koło TPD działające przy Szkole Podstawowej w Krzywej.

 

2. Wykorzystanie wizerunku i pracy dziecka w celach przeprowadzenia i promocji konkursu

 

 

Data, czytelny podpis :

 

 

…………………………

 

 

 1. Prace należy dostarczyć do pedagoga do 10 maja 2016. Zostaną przesłane do organizatora.
 2. Prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania jako materiału wystawowego.
 3. Z każdej kategorii wiekowej można nadesłać max. 5 prac.
 4. Wysłanie prac jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników w celach przeprowadzenia i promocji konkursu.

Ocena:

 1. Laureaci najlepszych prac wybrani przez komisję konkursową zostaną nagrodzeni w następujących grupach wiekowych:

                         Pierwsza grupa  – dzieci w wieku  3 – 6 lat

                         Druga grupa  – uczniowie klas  I – III

                        Trzecia grupa – uczniowie klas  IV – VI   

 1. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani o wynikach mailem lub telefonicznie
 2. Na zwycięzców czekają nagrody oraz możliwość eksponowania swoich prac w Szkole Podstawowej w Krzywej.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 5 czerwca br. w czasie pikniku rodzinnego.

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.

Z poważaniem

Organizatorzy

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V

W dniu 11 kwietnia 2016 drużyna uczniów klasy V c  wzięła udział w konkursie językowym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 9 w Lubinie, zdobywając IV miejsce. Uczniowie zmagali się z trudnymi zadaniami gramatyczno-leksykalnymi oraz wiedzą dotyczącą krajów anglojęzycznych. W konkursie wzięło udział 6 drużyn lubińskich szkół podstawowych.

IV  miejsce zajęła drużyna w składzie:

Julia Augustyniak

Dawid Kogut

Sebastian Ziółkowski

Gratulujemy, życząc kolejnych sukcesów!!!

Nauczyciel przygotowujący drużynę:  p.  Małgorzata Mierzejewska.

„MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Celem konkursu jest popularyzacja piękna regionu, najciekawszych zakątków przyrody, pejzaży, atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zabytków i obiektów naszej miejscowości lub związanych z nią wydarzeń historycznych.

Forma prac: pojedyncze zdjęcia, plansze ze zdjęciami makieta ,wydzieranka, ceramika, rzeźba, akwarela rysunek itp. Należy je opisać – imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz podać nazwę przedstawionej miejscowości, zakątka, zabytku, obiektu itp. DRUKOWANYMI LITERAMI

Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 5-9, 10-13, 14-16 i powyżej 16 lat.
W każdej kategorii wiekowej będą przyznawane nagrody główne i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Termin dostarczania prac do pedagoga szkolnego upływa 18 maja 2016

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród otwarcie wystawy nastąpi 1 czerwca 2016 z okazji Dnia Dziecka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. Laureaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.

Organizatorzy nie oddają prac nagrodzonych.

W szkole Podstawowej nr 12 w Lubinie 14 marca 2016 roku zorganizowany został Dzień Otwarty Szkoły. W progach naszej placówki powitaliśmy wszystkich przyszłych pierwszoklasistów. Szkoła była otwarta dla rodziców oraz przyszłych uczniów chcących zapoznać się z bogatą ofertą kształcenia i bazą dydaktyczną naszej szkoły. Z tej okazji uczniowie klasy 3 a pod kierownictwem Pani mgr Eweliny Borowiak przygotowali piękny występ artystyczny. Przyszli uczniowie byli pod wrażeniem umiejętności starszych kolegów. Serdecznie dziękujemy za udział w tym wydarzeniu wszystkim przyszłym pierwszoklasistom oraz ich rodzicom.fdsdu

LUKROWANE PIERNIKI W KLASIE IID

Słodkie warsztaty odbyły się w klasie IId, podczas których dzieci ozdabiały piernikowe serca. Wykorzystując różnokolorowe lukry, słodkie kwiatuszki i inne smaczne ozdoby, dzieci wykonały prezenty dla swoich gości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dziękujemy pani Małgorzacie Wójcik i pani Joannie Grabowskiej za przeprowadzenie niezapomnianych zajęć.

WIELKANOCNE WARSZTATY PLASTYCZNE W KLASIE IID

W okresie przedświątecznym uczniowie klasy IId wzięli udział w warsztatach plastycznych przygotowanych przez panią Małgorzatę Wójcik i panią Joannę Grabowską. Dzieci zrobiły wielkanocne baranki z masy solnej. Wszystkie wykonane przez uczniów prace zostały przekazane na wielkanocny kiermasz świąteczny zorganizowany w naszej szkole. Podczas kolejnych warsztatów dzieci zrobiły drewniane zajączki wielkanocne, które przystroiły ich domy podczas świąt. Dziękujemy pani Małgorzacie Wójcik i pani Joannie Grabowskiej za przygotowanie ciekawych zajęć.

SZKOLNY KONKURS GIMNASTYCZNY 22.03.2016r.

22 marca 2016r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Gimnastycznego. Wzięły w nim udział  12 najlepszych gimnastyczek z  klas V-VI naszej szkoły. Dziewczęta  zaprezentowały  układy obowiązkowe. Sędziami zawodów były panie: Bożena Antkowiak, Martyna   Orzechowska  oraz Ewa Mowczan.

Poziom zawodów bardzo cieszy organizatorki. Zawodniczki zaprezentowały bardzo interesujące układy gimnastyczne, niektóre do muzyki. Zawody zakończyły się pokazem układu gimnastycznego, który wykonały uczennice klasy VIb Oliwia Podolak, Wiktoria Wojtasik oraz Patrycja Zielińska.

Klasyfikacja końcowa:

I m. złoty medal- Natalia Kogut- kl. V c,

II m. srebrny medal  Małgorzata Pośpiech – kl.VI a,

III m. brązowy medal  -Weronika Andrzejewska –kl. V c

Pozostałe uczestniczki zostały sklasyfikowane na miejscu IV.

Dzięki sponsorom  konkursu: Radzie Rodziców, Starostwu Powiatowemu, Wydawnictwu „Publicat” i  samym organizatorkom  wszystkie uczestniczki otrzymały nagrody. Serdecznie dziękujemy.

Dziewczęta tak trzymać do zobaczenia za rok.

Organizatorki: B. Antkowiak, Ewa Mowczan, M. Orzechowska,

INFORMACJA NA TEMAT NABORU DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Tegoroczny nabór uwzględnia zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty przyjętej 29 grudnia 2015r. przez Sejm RP:

UCZEN

1) Obowiązek szkolny od 7 roku życia,

2) Prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia,

3) Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców (wzór wniosku w sekretariacie szkoły), złożony do 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej,

4) Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców (wzór wniosku w sekretariacie szkoły),  złożony w terminie do 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.

Od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. trwa nabór do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (wzór zgłoszenia w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły)

 

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie mogą być przyjęci do klasy pierwszej po złożeniu wniosku (wzór wniosku w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły) i przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji
i Regulaminie Pracy Komisji Rekrutacyjnej

e-Dziennik
BIP
Aktualności